Trà Chùm ngây [Moringa Tea] bán ở đâu?

Trà Chùm ngây bán ở đâu? Trà Chùm ngây bán ở đâu? cây chùm ngây bán ở đâu tphcm? Cây chùm ngây là cây gì?